Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Sigma

Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Τα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας , αποτελούν, τα πιο ευρέως διαδεδομένα συστήματα σε χώρες της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες , αποτελούν περιοριστικό παράγοντα ως προς το μέρος τοποθέτησης του boiler. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται, από τον συλλέκτη, το boiler λεβητοστασίου, την βάση στήριξης, τον ηλιακό σταθμό, τον διαφορικό θερμοστάτη, αισθητήρια θερμοκρασίας και διάφορα παρελκόμενα εξαρτήματα.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας, σε σχέση με το θερμοσιφωνικό είναι οι παρακάτω :

  • Λιγότερες θερμικές απώλειες του boiler, καθώς είναι τοποθετημένο σε εσωτερικό χώρο
  • Αυτοματισμός συστήματος
  • Μεγαλύτερη ευελιξία συστήματος , έχοντας σαν αποτέλεσμα, μεγαλύτερη συνολική απόδοση της εγκατάστασης

Προτεινόμενη συνδεσμολογία

σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Η συγκεκριμένη συνδεσμολογία είναι ενδεικτική.

Άτομα 3-5
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 150 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 1
Συλλεκτική επιφάνεια 2.5 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 2 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση 4 kw
Δοχείο διαστολής Solar 8 lt
Δοχείο πιέσεως 12 lt
Άτομα 5-7
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 200 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 2
Συλλεκτική επιφάνεια 3 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 2 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση 4 kw
Δοχείο διαστολής Solar 8 lt
Δοχείο πιέσεως 16 lt
Άτομα 7-9
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 300 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 2
Συλλεκτική επιφάνεια 4 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 3 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση 4 kw
Δοχείο διαστολής Solar 18 lt
Δοχείο πιέσεως 24 lt
Άτομα 9-17
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 500 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 4
Συλλεκτική επιφάνεια 8 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 4 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση Κατόπιν ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar 24 lt
Δοχείο πιέσεως 50 lt
Άτομα 9-17
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 500 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 5
Συλλεκτική επιφάνεια 10 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 5 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση Κατόπιν ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar 24 lt
Δοχείο πιέσεως 50 lt
Άτομα 17-30
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 800 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 6
Συλλεκτική επιφάνεια 12 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 6 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση Κατόπιν ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar 24 lt
Δοχείο πιέσεως 60 lt
Άτομα 3-5
Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου 150 lt
Διπλός εναλλάκτης Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες 1
Συλλεκτική επιφάνεια 2.5 m²
Solar station Ναι
Βάση Ναι
Αντιψυκτικό 2 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών Ναι
Αυτόματος Πληρώσεως
Σταυρός με δύο κυάθεα Solar
Εξαεριστικό Solar + Βάνα Solar
Ηλεκτρική αντίσταση 4 kw
Δοχείο διαστολής Solar 8 lt
Δοχείο πιέσεως 12 lt
Μετάβαση στο περιεχόμενο